Supervizijos

Supervizijos yra profesinė priežiūra arba pagalba kolegoms. Šiuo metu įpusėjau Psichodinaminės psichoterapijos supervizorių ir mokytojų mokymo programą. Teikiu profesionalias supervizijas dirbantiems psichologams ir psichoterapetams, norintiems pasitarti dėl psichologinio konsultavimo, krizių įveikimo, psichoterapijos darbo ypatumų. Aš pati laikausi psichoanalitinės/psichodinaminės krypties, darbe taikau ir kognityvinės-elgesio psichoterapijos elementus.

Taip pat teikiu supervizijas kylant klausimams dėl psichodiagnostikos. Galiu padėti neaiškiais psichodiagnostinių tyrimų klausimais, kai reikia išsiaiškinti, koks ar kokie sutrikimai yra būdingi tiriamajam, paaiškinti kaip rašyti psichologo išvadą.

Supervizijas teikiu pagal poreikį. Galima atvykti vienai ar kelioms supervizijoms, galima tartis dėl tęstinių periodinių supervizijų. Tęstinės periodinės supervizijos yra ypač naudingos tuomet, kai Jūs su savo klientu užsiimate ilgalaikiu psichologiniu konsultavimu ar psichoterapija. Periodinės supervizijos paprastai vyksta taip: viena supervizija 4 konsultacijoms arba psichoterapinėms sesijoms.

Vienos supervizijos kaina: 40 eurų, trukmė – 45 minutės.